Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Święto Niepodległości w Przemęcie

Kulminacyjnym wydarzeniem przemęckich obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były uroczystości zorganizowane w dniu 11 listopada. O godzinie 11 w przemęckim kościele farnym rozpoczęła się uroczysta msza święta za Ojczyznę z udziałem licznych delegacji, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik NMP przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. – Po raz kolejny spotykamy się w dniu 11 listopada przy pomniku NMP w Przemęcie, pomniku, który niedawno pięknie odnowiony, jest wyjątkowym miejscem – miejscem, w którym upamiętnione zostały osoby z Przemętu, walczące o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny – powiedział, witając uczestników obchodów, Maciej Ratajczak, dyrektor GCKiB w Przemęcie.
Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego delegacje władz samorządowych, placówek oświatowych oraz organizacji społecznych, złożyły pod tablicami pamięci wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze.
W swoim przemówieniu Wójt Gminy Przemęt, Dorota Gorzelniak, przytoczyła wiele faktów z historii odradzającej się Polski, zwracając uwagę na to jak trudnym zadaniem było odbudowanie Polski, która powstawała z ziem trzech zaborców, bardzo od siebie różnych. Wymagało to dużego wysiłku całego narodu. Tamten czas to z jednej strony entuzjazm i radość, ale z drugiej strony świadomość czekającego trudu, walki aby nie utracić tego co olbrzymim wysiłkiem udało się zdobyć.
O wielkości polskiego narodu mówił również Starosta Wolsztyński, Janusz Frąckowiak podkreślając role młodego pokolenia i jego wychowania. Wyraził także podziękowanie za udział harcerzy, dzieci i młodzieży szkolnej w uroczystościach.
Antoni Fornalski, wieloletni dyrektor przemęckiej szkoły i znany regionalistę, prezesa Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie w swoim przemówieniu przypomniał historię walk narodowowyzwoleńczych. To był ciekawy wykład ukazujący jak trudną rzeczą było wywalczenie niepodległości, jak wiele czynników musiało złożyć się na to aby odrodziła się niepodległa Polska, jak wiele osób, polityków, dyplomatów, żołnierzy i obywateli było w ten proces zaangażowanych.
O tym, iż historia niepodległości związana jest również z historią polskiego harcerstwa przypomniał z kolei druh Sebastian Kiełczewski z 7 Drużyn Harcerskiej im. Jana Pawła II z Przemętu, która pełniła tego dni wartę honorową przy pomniku. Jednocześnie zwrócił on uwagę na ważną rolę jaką harcerstwo i jego wzorce pełniły i pełnią w patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia.
Dzień ten i uroczystość uświetniła muzyką Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie, która m.in. zagrała dla zebranych patriotyczny utwór „Marsz, marsz Polonia”.
O atmosferze jaka panowała 11 listopada 1918 roku wspomniał Maciej Ratajczak, który przytoczył cytaty z pamiętników i wspomnień świadków tamtych dni. – W swoim „Dzienniku” Maria Dąbrowska tak pisała o 11 listopada 1918 r.: „Przez cały dzień na ulicach tłumy. Ruch tramwajowy normalny. Wszędzie samochody z naszymi żołnierzami. (…) W tym wszystkim wstaje Polska. I nikt nie widzi, jak jest piękna. Nikt nie spostrzega w tym zgiełku.”
Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty oraz wypuszczenie w niebo przez najmłodsze pokolenie stu białych i czerwonych balonów.
– Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości – władzom samorządowym, delegacjom, pocztom sztandarowym i przybyłym gościom. – powiedział M. Ratajczak. – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość. Dziękuje ks. proboszczowi Edmundowi Jaworskiemu, dziękuję Panu Antoniemu Fornalskiemu, dziękuję dyrekcji, nauczycielom i uczniom ZS w Przemęcie, dziękuję dzieciom i dyrekcji przedszkola w Przemęcie, dziękuję Orkiestrze Dętej GCKiB w Przemęcie oraz zespołowi GCKiB i bardzo serdecznie dziękuję strażakom z OSP Przemęt za bezcenną pomoc.
Bardzo dziękuję również wszystkim , którzy w ostatnich dniach włączyli się do świętowania setnej rocznicy odzyskanie niepodległości. Świętowano była ona w wielu miejscach – w Starkowie, Radomierzu, Mochach, Kaszczorze, Buczu, Przemęcie i innych. Jadąc na dzisiejszą uroczystość w Perkowie widziałem piękną duża biało-czerwoną flagę – transparent zawieszony wysoko nad drogą z napisem 1918-2018. Piękny gest pamięci. Wiele było miejsc gdzie świętowano i gdzie jeszcze będzie się świętować. Te wszystkie wydarzenia, imprezy pokazują, że pięknie potrafimy świętować radosne chwile z naszej historii i jednocześnie przekazywać pamięć o bohaterach minionych czasów, pokazywać wzorce do naśladowania dla młodego pokolenia.
Święto było ostatnią oficjalną uroczystością Doroty Gorzelniak w roli Wójta Gminy Przemęt. Podziękowania za 16 lat pracy na tym stanowisku kończącej czas kierowania Gminą Przemęt złożył Maciej Ratajczak.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors