Specjalna Strefa Przemysłowa

Specjalna Strefa Przemysłowa

Komunikacja:

 • bezpośredni sąsiedztwo drogi powiatowej nr 21101
 • bliskość drogi krajowej nr 5 (Poznań-Wrocław) – 30 km
 • bliskość drogi krajowej  nr 32 (Poznań-Z. Góra) – 15 km
 • bliskość autostrady A2 (odległość 45 km)
 • bliskość dużych aglomeracji miejskich i łatwy do nich dojazd:
  • Leszno – punkt celny (odległość 45 km),
  • Poznań (odległość 80 km),
  • Berlin (odległość 250 km)
  • węzeł komunikacji kolejowej w odległości 1 km w Nowej Wsi

Wielkość i charakterystyka terenu inwestycyjnego:

 • teren zajmuje obszar 5,75 ha, włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Przemęt
 • zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego strefy aktywizacji gospodarczej w Mochach zatwierdzonym uchwałą nr XIII/112/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 października 2003r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  nr 192 poz. 2573 z dnia 12 grudnia 2003r. przedmiotowy obszar  przeznaczony jest na teren aktywizacji gospodarczej (wytwórczość  i składowanie). Poprzez aktywizację gospodarczą (wytwórczość i składowanie) należy rozumieć działalność  produkcyjną  związaną z produkcją  i wytwarzaniem oraz składowanie i magazynowanie.
 • sprzedaż nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu
 • szczegółowe informacje na dotyczące warunków inwestowania na terenie  Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można uzyskać w siedzibie Zarządu Strefy w Kostrzynie nad Odrą lub na stronie http://www.kssse.pl/

Uzbrojenie terenu:

 • możliwość podłączenia do wodociągu
 • możliwość podłączenia energii elektrycznej
 • możliwość podłączenia do sieci telefonicznej
 • kanalizacja sanitarna od 2011 roku

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu – teren zagospodarowany w 60 % przez budynki, 20% – tereny

http://www.kssse.pl

[printicon align="right"]