Działki budowlane

Działki budowlane – Mochy

Sprzedaż działek wyłącznie w drodze przetargu. W ofercie nastepujące działki:

  • Działka nr 1385/9 o pow. 1.065  m2 – przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z działalnością usługowo-produkcyjną (kolor zielony)
  • Działka nr 1385/17 o pow. 1.173 m2 – przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z działalnością usługowo-produkcyjną (kolor zielony)
  • Działka nr 1385/10 o pow. 1.075 m2 – przeznaczona pod usługi handlu detalicznego (kolor niebieski).

Położenie działek w Mochach na zdjęciu lotniczym

Położenie działek w Mochach na mapce sytuacyjnej

Wszystkie nieruchomości uzbrojone są w wodę i energię elektryczną. Sposób zagospodarowania nieruchomości musi być zgodny z obowiązującymi  ustaleniami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki budowlane – Solec

Na terenie wsi Solec Gmina Przemęt posiada dwie działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , zlokalizowane w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, przy drodze w kierunku miejscowości Solec Nowy

  • Działka nr 289/3 o pow. 1.626 m2  + udział ¼ w drodze wewnętrznej
  • Działka nr 289/4 o pow. 1.643 m2  + udział ¼ w drodze wewnętrznej

Działki budowlane – Siekowo

Na terenie wsi Siekowo Gmina Przemęt posiada dwie działki  przeznaczone do sprzedaży.
Działki niezagospodarowane, nieuzbrojone, przeznaczone  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, znajdujące się przy drodze powiatowej.

  • Działka nr 517/4 o pow. 0,0912 ha
  • Działka nr 517/5 o pow. 0,0855 ha

Sprzedaż działek wyłącznie w drodze przetargu.

Bliższych informacji na temat sprzedaży nieruchomości oraz  terminach najbliższych przetargów można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 11 lub pod nr tel. 065 549 60 71 wew. 58.

[printicon align="right"]