Jak wynająć salę wiejską?

 1. Nie czekaj do ostatniej chwili. Dla własnego spokoju już dziś dokonaj rezerwacji i ustal termin wynajmu sali z sołtysem. Kontakt do sołtysa – opiekuna sali w danej miejscowości znajdziesz poniżej w wykazie sal wiejskich na terenie gminy Przemęt.
 2. Wypełnij wniosek rezerwacji u sołtysa w dwóch egzemplarzach. Patrz druk wniosku
 3. W dniu przekazania kluczy spiszcie z sołtysem umowę najmu lub użyczenia sali:
  1. umowę najmu spiszcie w przypadku: organizacji imprezy okolicznościowej w celach prywatnych, zabawy tanecznej, szkolenia czy pokazu komercyjnego.
  2. umowę użyczenia spiszcie w przypadku: zorganizowania inicjatywy lokalnej, imprezy kulturalnej, imprezy sportowej, festynu, imprezy okolicznościowej i świątecznej dla mieszkańców, nieodpłatnego szkolenia dla mieszkańców, zebrań wiejskich,
 1. Bezpośrednio przed i po imprezie spiszcie z sołtysem protokół – zdawczo-odbiorczy.
 2. Baw się dobrze, ale pamiętaj, że na czas imprezy jesteś odpowiedzialny za stan wynajmowanego mienia.
 3. Po imprezie sołtys przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy do Urzędu Gminy Przemęt lub Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.
 4. Fakturę za wynajem sali na kwotę wynikającą z protokołu zdawczo-odbiorczego wyślemy pocztą lub na życzenie odbierzesz osobiście.
 5. Pamiętaj zapłać fakturę w terminie 7 dniu od otrzymania.
 6. O zasadach korzystania sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt poczytasz również w Uchwale nr /119/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. [tutaj otwiera się Uchwała]
 7. Wysokości czynszu za najem sal wiejskich oraz wzór umowy najmu, umowy użyczenia i wzory protokołów zdawczo-odbiorczych znajdziesz w Zarządzeniu nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za najem sali wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.
 8. Wszelkie informacje uzyskasz pod numerami: UG – (65) 549-60-71 wew. 63; GCKiB – (65) 916-33-45 wew. 1 lub bezpośrednio u sołtysa danej miejscowości
 9. Wykaz sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt:

I. Wykaz sal wiejskich będących własnością Gminy Przemęt:– sala wiejska w Barchlinie, opiekun sali: Jerzy Dominiak, tel.: 65/549-86-78
– sala wiejska w Błotnicy, opiekun sali: Marlena Samol, tel.: 669-071-265
– sala wiejska w Borku, opiekun sali: Magdalena Michałowska tel. 691-336-162
– sala wiejska w Buczu, opiekun sali: Bartosz Frydryszak, e-mail: frytass84 [at] gmail.com
– sala wiejska w Górsku, opiekun sali: Andrzej Wojciechowski, tel.: 65/540-47-65
– sala wiejska w Kaszczorze, opiekun sali: Beata Binkowska tel. 604-269-285
– sala wiejska w Kluczewie, opiekun sali: Jolanta Skoracka, tel.: 697-720-058
– sala wiejska w Mochach, opiekun sali: Bogusław Tomiak, tel.: 698-865-287
– sala wiejska w Nowej Wsi, opiekun sali: Mariusz Michalewicz, tel.: 697-811-110
– sala wiejska w Perkowie, opiekun sali: Szymon Wojciechowski, tel.: 691-233-393
– sala wiejska w Popowie Starym, opiekun sali: Jan Haremza, tel.: 65/549-85-80
– sala wiejska w Poświętnie, opiekun sali: Tomasz Szwarc, tel.: 693-121-126
– sala wiejska w Radomierzu, opiekun sali: Mirosław Bernacki, tel.: 693-165-705
– sala wiejska w Sączkowie, opiekun sali: Czesław Siuda, tel.: 65/549-82-48
– sala wiejska w Siekówku, opiekun sali: Tadeusz Ligma, tel.: 603-532-652
– sala wiejska w Sokołowicach, opiekun sali: Kazimierz Cichoszewski, tel.: 65/549-84-80
– sala wiejska w Starkowie, opiekun sali: Adam Czapczynski, tel.: 606-342-608

II. Wykaz sal wiejskich będących własnością Gminy Przemęt oddanych w użyczenie Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie:
– sala wiejska w Biskupicach
– sala wiejska w Osłoninie
– sala wiejska w Siekowie
– sala wiejska w Solcu
– Sala wiejska w Solcu Nowym
Opiekun powyższych sal wiejskich – Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie,
tel.: 65/619-33-45

[printicon align="right"]