Uczniowskie Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

Lp. Nazwa Adres
1. HKS Azymut Mochy

http://azymutmochy.pl/

Mochy ul. Różana 4, 64-234 Przemęt
2. SKS Helios Bucz

http://www.heliosbucz.pl/

Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt
3. UKS Rywal Klon Mochy

http://rywalklonmochy.futbolowo.pl/index.php

Mochy ul. Hubowa 1, 64-234 Przemęt
4. UKS Sokół Kaszczor

http://ukssokol1922kaszczor.futbolowo.pl/

Kaszczor ul. Sportowa 2, 64-234 Przemęt
5. LZS Solec

 

Solec ul. Nowa 5, 64-234 Przemęt
6. LZS Storting Przemęt

 

ul. Rzemieślnicza 1, 64-234 Przemęt
7. LZS Start Starkowo

 

Starkowo 22a, 64-234 Przemęt
8. UKS Tramp Kaszczor

 

Kaszczor ul. Cysterska 9, 64-234 Przemęt
9. LZS Solec Nowy

 

Solec Nowy 19, 64-234 Przemęt
10. UKS Olimp Biskupice

 

Biskupice 14, 64-234 Przemęt
11. ULKS Victoria Bucz

 

Bucz ul. Słoneczna 25, 64-234 Przemęt
12. UKS Gambit Bucz

 

Bucz ul. Kasztanowa 8, 64-234 Przemęt
13. UKS POHL Judo Przemęt

 

ul. Szkolna 1, 64-234 Przemęt
14. UKS ULKS Agro Kluczewo

 

Kluczewo ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
15. UKS Krokus Wieleń

 

Wieleń Pl. Pielgrzymów 9, 64-234 Przemęt

Ewidencję Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzi starosta właściwy ze względu na siedzibę klubu zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. j. t. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.),

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp. Nazwa Adres
1. Klub Sportowy „Relaks” Błotnica ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt
2. Klub Sportowy Przemęt Team Starkowo 90, 64-234 Przemęt

Ewidencję Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzi starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. j. t. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 7 ww. ustawy (Przepisy ust. 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej).

Źródło:

http://www.ngo.pl/

http://www.powiatwolsztyn.pl/

[printicon align="right"]