Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

Projekt pod nazwą:

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę o dodatkowy oddział przedszkolny Samorządowego Przedszkola z Oddziałem integracyjnym
w miejscowości Bucz” otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 [poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”]. Podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Przemęt  dotyczy dofinansowania w wysokości 365 012,49 PLN. Dofinansowanie pochodzi z budżetu środków europejskich. Pozostałą wartość projektu 64 413,97 PLN, stanowiącą wkład własny beneficjenta, Gmina Przemęt sfinansuje ze środków własnych.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury przedszkolnej. Z dodatkowego oddziału będzie korzystać 25 dzieci.

Dodatkowy oddział przedszkolny przy przedszkolu w Buczu powstanie do końca sierpnia 2017r. tak aby od września 2017r. mogły rozpocząć w nim zajęcia najmłodsi przedszkolacy.

Oddział przedszkolny zostanie wybudowany w technologii modułowej tzn. budowa będzie polegać na montażu budynku z gotowych modułów przestrzennych, które uprzednio wykonano w fabryce, moduły posadowione zostaną na fundamentach. Nowopowstały oddział będzie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem przedszkola. Budowa oddziału prowadzona będzie zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę w tym zgodnie
z wymaganiami sanepidu i przepisami przeciwpożarowymi.

Oddział przedszkolny został zaprojektowany z myślą o jego najmłodszych użytkownikach,

składa się z doświetlonej, jasnej sali dydaktycznej o powierzchni ok. 70 m2 , toalet dla najmłodszych, szatni, pomieszczenia technicznego oraz zmywalni. Całość połączona jest korytarzem [łącznikiem] z istniejącym przedszkolem. Wnętrza zostaną wyposażone w meble spełniające wymagania najmłodszych i posiadające odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Przygotowała: Maja Flieger

[printicon align="right"]