XXVII Sesja Rady Gminy Przemęt

XXVII Sesja Rady Gminy Przemęt

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) zapraszamy na XXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Przemęt, która odbędzie się w dniu 12 września 2016 r. o godz. 1400 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie.

Problemy z telefonami

Problemy z telefonami

W związku z przejściowymi problemami technicznymi z częścią numerów telefonicznych, informujemy, iż do urzędu można się dodzwonić na numer 65 615 69 66. Przepraszamy za powstałe niedogodności i jednocześnie informujemy, że nie powstały one z winy urzędu.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące zamieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. urzędu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 1456 położonej w Mochach.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące zamieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. urzędu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 1456 położonej w Mochach.

Wójt Gminy Przemęt informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu na okres 30 dni protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oz. działką nr 1456 w Mochach.

Awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela

W dniu 25 sierpnia 2016 roku Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak wręczyła 3 nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, którzy w lipcu pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat!!

Sprawdź termin ważności Twojego dowodu osobistego! Wójt Gminy Przemęt przypomina o obowiązku wymiany dowodów osobistych, które straciły ważność lub wkrótce stracą swoją ważność.

Najbliższe wydarzenia

Pełen kalendarz imprez dostępny jest w dziale Informacje dla mieszkańców » Kultura » Kalendarz imprez

RSS

Październik 2018

Nie odnaleziono żadnych wydarzeń.