Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”

mająca na celu odnowienie pałacu w Buczu poprzez wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz zagospodarowanie części parku wokół pałacu służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: odnowa jednego zabytkowego obiektu budowlanego służącego zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

[printicon align="right"]