Przedsięwzięcie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Kaszczor” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsięwzięcie pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Kaszczor” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Gmina Przemęt podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia “Budowa kanalizacji sanitarnej w cz. m. Kaszczor” do kwoty: 201 639,80 zł. z możliwością umorzenia do...