INFORMACJA / ІНФОРМАЦІЯ

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia: –  podmioty, w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w … Czytaj dalej INFORMACJA / ІНФОРМАЦІЯ