Utrudnienia na drodze powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin