Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Język migowy w UG Przemęt

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się            (Dz. U. z 2023 poz. 20), Urząd Gminy Przemęt zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem              (z wyłączeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać:

 • na przykładowym druku dostępnym tutaj w formacie WORD i dostarczyć:
  • osobiście- w budynku Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój 15 lub 24,
  • faxem: 65 615 69 67
  • e-mailowo na adres: urzad@przemet.pl ,
  • za pośrednictwem e-PUAP na skrzynkę /ugprzemet/skrytka.
 • poprzez przesłanie pocztą, mailem, faksem lub przez EPUAP innego formularza, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia (tj.: termin udzielenia świadczenia, informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się, określenie rodzaju sprawy,  dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej, informacja o posiadanym orzeczeniu)
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 65 615 69 49 lub przez e-mail: urzad@przemet.pl

Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.                    W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, Urząd zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osoba uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 poz. 20), Urząd zapewnia nieograniczony kontakt za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się:

 • korzystanie z poczty elektronicznej :  urzad@przemet.pl 
 • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: /ugprzemet/skrytka
 • korzystanie ze strony internetowej: www.przemet.pl 
 • kontakt telefoniczny : Sekretariat Urzędu – 65 615 69 49
 • przesyłanie faksów:  65 615 69 67.
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors