Rada Budowy. Spotkanie kontrolne i konsultacje z mieszkańcami