Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Program „Czyste Powietrze”

 

 

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE od początku trwania Programu do 31.03.2024 r.: 487 WNIOSKÓW
LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 211 PRZEDSIĘWZIĘĆ
KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 5 770 557,31 zł

 

 

Informujemy, że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym współpracy przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, w Urzędzie Gminy w Przemęcie w dniu 01.07.2021 uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Przemęt wnioskowanie o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego można uzyskać dotację na wymianę źródła ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, jego termomodernizację oraz zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informacje o zasadach dofinansowania po wcześniejszym umówieniu się na dany dzień i godzinę:

• telefonicznie – 605 761 331
• e-mail: czystepowietrze@przemet.pl
• osobiście w Punkcie w wyznaczonych dniach i godzinach.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny jest w następujące dni:

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 15.00

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.

W ustalonym czasie Pracownik będzie do dyspozycji, zapewniając maksimum anonimowości podczas wizyty.

W celu prawidłowego złożenia wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia.

 

INFORMACJE niezbędne do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie – kliknij   (wyświetli się lista niezbędnych informacji – załącznik)

 

Indywidualna konsultacja przy wypełnianiu wniosku ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW w Poznaniu, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.
Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.
Wypełniony wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zostanie zarejestrowany w Urzędzie Gminy w Przemęcie oraz przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu oceny merytorycznej.

WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas bezpośrednio do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez wfośigw

1) w terminie 30 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację,
2) w terminie do 14 dni od dnia wpływu do wfośigw wniosku o dotację z prefinansowaniem,

z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób postępowania z wnioskiem określa właściwy regulamin naboru.

Dofinansowanie będzie udzielone każdemu Wnioskodawcy, który spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu.

 

ZMIANY W PROGRAMIE PRORYTETOWYM „CZYSTE POWIETRZE” – kliknij

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors