Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Program „Czyste Powietrze”

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W URZĘDZIE GMINY W PRZEMĘCIE W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym współpracy przy realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”, w Urzędzie Gminy w Przemęcie w dniu 01.07.2021 uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Przemęt wnioskowanie o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”,  w ramach którego można uzyskać dotację na wymianę źródła ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, jego termomodernizację oraz  zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informacje o zasadach dofinansowania po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu się na dany dzień i godzinę:

  • telefonicznie – 65 615 69 88
  • e-mail:[email protected] 
  • osobiście w Punkcie w wyznaczonych dniach i godzinach.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny jest w następujące dni:

Wtorek:     10.00 – 15.00

Czwartek: 10.00 – 15.00

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.

W ustalonym czasie Pracownik będzie do dyspozycji, zapewniając maksimum anonimowości podczas wizyty.

W celu prawidłowego złożenia wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia.

INFORMACJE niezbędne do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowaniekliknij

Indywidualna konsultacja przy wypełnianiu wniosku ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW w Poznaniu, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Wnioski o dotację wypełniane są przy pomocy aplikacji pn. Portal Beneficjenta, dostępnej w Internecie pod adresem https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

Wypełniony wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zostanie zarejestrowany w Urzędzie Gminy w Przemęcie oraz przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu oceny merytorycznej.

WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas bezpośrednio do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności, wniosek na realizację inwestycji składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

  • w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW lub
  • w serwisie „gov.pl”.

Poniżej filmy prezentujące jak założyć konto na Portalu Beneficjenta, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożenia wniosku o płatność

Link do filmu instruktażowego 

Więcej informacji na temat zasad udzielania dofinansowania dostępnych jest pod linkami:

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

https://czystepowietrze.gov.pl/

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content