Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY W URZĘDZIE GMINY W PRZEMĘCIE W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Informujemy, że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym współpracy przy realizacji rządowego Programu „Czyste Powietrze”, w Urzędzie Gminy w Przemęcie w dniu 01.07.2021 r.  uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Przemęt wnioskowanie o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego można uzyskać dotację na wymianę źródła ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, jego termomodernizację oraz  zainstalowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w Programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informacje o zasadach dofinansowania po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu się na dany dzień i godzinę:

 

  • telefonicznie – 65 615 69 88
  • e-mail:[email protected] 
  • osobiście w Punkcie w wyznaczonych dniach i godzinach.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny jest w następujące dni:

 

Wtorek: 10.00 – 15.00

Czwartek: 10.00 – 15.00

 

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny.

 

 

W ustalonym czasie Pracownik będzie do dyspozycji, zapewniając maksimum anonimowości podczas wizyty.

 

W celu prawidłowego złożenia wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia.

 

INFORMACJE niezbędne do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie – kliknij   (wyświetli się lista niezbędnych informacji – załącznik)

 

Indywidualna konsultacja przy wypełnianiu wniosku ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW w Poznaniu, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Wnioski o dotację wypełniane są przy pomocy aplikacji  pn. Portal Beneficjenta, dostępnej pod adresem: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

Wypełniony wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zostanie zarejestrowany w Urzędzie Gminy w Przemęcie oraz przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu oceny merytorycznej

WFOŚiGW w Poznaniu dokonuje pełnej oceny wniosku wg kryteriów formalnych i merytorycznych i na podstawie tej oceny podejmuje decyzję o dofinansowaniu.

 

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje brakujące informacje lub dokumenty, zwraca się on wówczas bezpośrednio do wnioskodawcy o uzupełnienie brakujących informacji/ dokumentów lub wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności, wniosek na realizację inwestycji składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

  • w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW, lub
  • w serwisie „gov.pl”.

Poniżej filmy prezentujące jak założyć konto na Portalu Beneficjenta, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożenia wniosku o płatność:

 

 

Link do filmu instruktażowego: 

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/filmy-instruktazowe/

 

 

Więcej informacji na temat zasad udzielania dofinansowania dostępnych jest pod linkami:

https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors