Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Strefa inwestycyjna

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  • POŁOŻENIE
Adres Mochy, ul. Powstańców Wielkopolskich (gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie) teren oznaczony symbolem 1 PP

Teren włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Przemęt. 

  • CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI
Właściciel Gmina Przemęt
Oznaczenie w ewidencji gruntów Działki nr: 328 , 329/1 , 329/2 , 330/1 , 331, obręb Mochy
Powierzchnia Łączna: 57 500 m2   (5,75 ha), w tym:

– 1,66 ha – dz. nr 328

– 0,58 ha – dz. nr 329/1

– 1,70 ha – dz. nr 329/2

– 0,80 ha – dz. nr 330/1

– 1,01 ha – dz. nr 331

Dotychczasowe użytkowanie Teren niezabudowany
Dojazd komunikacją indywidualną – bezpośrednie sąsiedztwo drogi powiatowej nr 3821P Mochy – Śmigiel

– bliskość drogi krajowej nr 5 (Poznań-Wrocław) – 30 km

– bliskość drogi krajowej nr 32 (Poznań-Z. Góra) – 15 km

– bliskość autostrady A2 (odległość 42 km)

– bliskość dużych aglomeracji miejskich i łatwy do nich dojazd: Leszno – punkt celny (odległość 45 km), Poznań (odległość 80 km), Berlin (odległość 250 km),

– węzeł komunikacji kolejowej w odległości 1 km w Nowej Wsi.

Uzbrojenie terenu Dostęp do sieci wodociągowej,  elektrycznej i telekomunikacyjnej, możliwość włączenia do kanalizacji tłocznej
 

Szacunkowa cena nieruchomości

 

30,00 zł  netto za metr kw.

Warunki sprzedaży Sprzedaż nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu.

Termin sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości od momentu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – około 6 miesięcy (czas konieczny do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz trybu uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia  na prowadzenie działalności na terenie K-S SSE)

  • SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
Przeznaczenie terenu Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy aktywizacji gospodarczej w Mochach zatwierdzonym uchwałą nr XIII/112/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 października 2003r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 192 poz. 2573 z dnia 12 grudnia 2003r.

Poprzez aktywizację gospodarczą (wytwórczość i składowanie) należy rozumieć działalność produkcyjną związaną z produkcją i wytwarzaniem oraz składowanie i magazynowanie.

Uwagi Intensywność zabudowy kubaturowej nie większa niż 60%. Nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż 20%.

 

  •  INFORMACJE, KONTAKT
Gmina Przemęt Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Tel. 65/5496071, e-mail: urzad@przemet.pl

Kostrzyńsko- Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Szczegółowe informacje na temat warunków oraz korzyści wynikających z inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej znajdują się na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors