Strona główna » O gminie » Dane statystyczne

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy wynosi 22.531 ha, w tym lasy i zadrzewienia zajmują około 5.610 ha, co stanowi 24,9 % powierzchni terenu.

Tereny jezior to około 1.014 ha, co stanowi 4,5 % powierzchni gminy.

Liczba ludności na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi ok. 14 068 osób w tym w poszczególnych sołectwach:

LP MIEJSCOWOŚĆ OGÓŁEM KOBIETY MĘŹCZYŹNI
1 Barchlin 421 214 207
2 Borek-Brzeźniak 6 2 4
3 Biskupice 193 99 94
4 Błotnica 644 321 323
5 Borek 95 47 48
6 Bucz 990 505 485
7 Bucz-Dębina 16 8 8
8 Bucz Nowy 123 57 66
9 Górsko 241 119 122
10 Kaszczor 1115 564 551
11 Kluczewo 653 314 339
12 Mochy 1756 857 899
13 Nowa Wieś 818 412 406
14 Olejnica 61 28 33
15 Osłonin 385 185 200
16 Perkowo 541 276 265
17 Popowo Stare 412 206 206
18 Poświętno 225 113 112
19 Przemęt 1643 818 825
20 Radomierz 652 327 325
21 Sączkowo 387 201 186
22 Siekowo 499       233 266
23 Siekówko 414 205 209
24 Sokołowice 71 39 32
25 Solec 700 364 336
26 Solec Nowy 277 134 143
27 Starkowo 473 232 241
28 Wieleń 257 131 126
  RAZEM  14068 7011 7057

Struktura wieku i płci ludności gminy Przemęt (stan na 31.12.2011)

 

Przedział wiekowy

Osoby ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Dzieci i młodzież do 18 lat

3322

1685

1637

Dorośli w wieku produkcyjnym*

8924

4768

4156

Dorośli w wieku emerytalnym**

1712

511

1201

* kobiety w wieku 19-60 lat i mężczyźni w wieku 19-65 lat
** kobiety w wieku powyżej 60 lat i mężczyźni w wieku powyżej 65 lat

Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 974 (stan na 31.12.20012 r.).

Średni dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca wynosi 2.055,30 zł (stan na 31.03.2012 r.)

Średni dochód podatkowy gminy na jednego mieszkańca wynosi 505,07 zł (stan na 31.03.2012 r.)

Drukuj