Strona główna » O gminie » Dane statystyczne

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy wynosi 22.531 ha, w tym lasy i zadrzewienia zajmują około 5.610 ha, co stanowi 24,9 % powierzchni terenu.

Tereny jezior to około 1.014 ha, co stanowi 4,5 % powierzchni gminy.

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2016 w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

LP MIEJSCOWOŚĆ OGÓŁEM KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 Barchlin 417 210 207
2 Borek-Brzeźniak 6 2 4
3 Biskupice 191 95 96
4 Błotnica 638 316 322
5 Borek 95 47 48
6 Bucz 995 510 485
7 Bucz-Dębina 15 8 7
8 Bucz Nowy 125 59 66
9 Górsko 239 119 120
10 Kaszczor 1118 565 553
11 Kluczewo 654 310 344
12 Mochy 1763 863 900
13 Nowa Wieś 818 413 405
14 Olejnica 59 27 32
15 Osłonin 392 191 201
16 Perkowo 550 280 270
17 Popowo Stare 412 206 206
18 Poświętno 226 116 110
19 Przemęt 1650 830 820
20 Radomierz 652 326 326
21 Sączkowo 389 202 187
22 Siekowo 502 237 265
23 Siekówko 409 207 202
24 Sokołowice 71 39 32
25 Solec 703 364 339
26 Solec Nowy 278 135 143
27 Starkowo 479 234 245
28 Wieleń 257 133 124
   RAZEM 14103 7044 7059


Struktura wieku i płci ludności gminy Przemęt (stan na 31.12.2011)

Przedział wiekowy

Osoby ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Dzieci i młodzież do 18 lat

3322

1685

1637

Dorośli w wieku produkcyjnym*

8924

4768

4156

Dorośli w wieku emerytalnym**

1712

511

1201

* kobiety w wieku 19-60 lat i mężczyźni w wieku 19-65 lat
** kobiety w wieku powyżej 60 lat i mężczyźni w wieku powyżej 65 lat

Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 974 (stan na 31.12.20012 r.).

Średni dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca wynosi 2.055,30 zł (stan na 31.03.2012 r.)

Średni dochód podatkowy gminy na jednego mieszkańca wynosi 505,07 zł (stan na 31.03.2012 r.)

Drukuj