Dane statystyczne

Powierzchnia gminy wynosi 22.531 ha, w tym lasy i zadrzewienia zajmują około 5.610 ha, co stanowi 24,9 % powierzchni terenu.

Tereny jezior to około 1.014 ha, co stanowi 4,5 % powierzchni gminy.

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017 w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

LP MIEJSCOWOŚĆ OGÓŁEM NARODZINY w 2017 ZGONY w 2017
1 Barchlin 421 5 4
2 Borek-Brzeźniak 6 0 0
3 Biskupice 190 1 1
4 Błotnica 642 10 9
5 Borek 96 1 1
6 Bucz 984 12 6
7 Bucz-Dębina 14 0 0
8 Bucz Nowy 126 1 1
9 Górsko 246 4 0
10 Kaszczor 1110 11 10
11 Kluczewo 653 7 2
12 Mochy 1748 25 26
13 Nowa Wieś 807 5 5
14 Olejnica 59 0 0
15 Osłonin 395 6 3
16 Perkowo 555 8 3
17 Popowo Stare 405 3 3
18 Poświętno 219 1 6
19 Przemęt 1672 28 13
20 Radomierz 655 12 3
21 Sączkowo 394 5 4
22 Siekowo 496 8 6
23 Siekówko 412 8 3
24 Sokołowice 68 0 1
25 Solec 699 10 7
26 Solec Nowy 290 5 3
27 Starkowo 488 7 3
28 Wieleń 279 2 1
   RAZEM 14129 185 124


Struktura wieku i płci ludności gminy Przemęt (stan na 31.12.2011)

Przedział wiekowy

Osoby ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Dzieci i młodzież do 18 lat

3322

1685

1637

Dorośli w wieku produkcyjnym*

8924

4768

4156

Dorośli w wieku emerytalnym**

1712

511

1201

* kobiety w wieku 19-60 lat i mężczyźni w wieku 19-65 lat
** kobiety w wieku powyżej 60 lat i mężczyźni w wieku powyżej 65 lat

Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 974 (stan na 31.12.20012 r.).

Średni dochód budżetu gminy na jednego mieszkańca wynosi 2.055,30 zł (stan na 31.03.2012 r.)

Średni dochód podatkowy gminy na jednego mieszkańca wynosi 505,07 zł (stan na 31.03.2012 r.)

[printicon align="right"]