Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Sygnalisto!

Sygnalisto!

Zanim dokonasz zgłoszenia wewnętrznego zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 

 1. zgłoszenie będzie rozpatrywane zgodnie z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych Urzędu Gminy Przemęt.
 2. Regulamin określa m.in. kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego (m.in. obecny lub były pracownik organizacji) a także zakres spraw, których może dotyczyć zgłoszenie;
 3. zgodnie z przepisami status Sygnalisty uzyskuje osoba, która w momencie dokonywania zgłoszenia ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje dotyczące zgłaszanych naruszeń są prawdziwe (zob. więcej na temat ochrony sygnalistów – dyrektywa UE 2019/1937);
 4. postanowień Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego. Nie wyklucza to stosowania innych procedur ochronnych w tym zakresie. W tym przypadku działania następcze mogą obejmować, na przykład, skierowanie sprawy do innych kanałów lub procedur w przypadku zgłoszeń dotyczących jedynie praw indywidualnych osoby dokonującej zgłoszenia;
 5. zgodnie z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych zgłoszenie nie może być anonimowe;
 6. przepisy zawierają mechanizmy chroniące sygnalistów (a czasem także inne osoby np. pomagające w dokonaniu zgłoszenia) m.in. przed działaniami odwetowymi;
 7. po dokonaniu zgłoszenia (na następnej stronie) otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia (w formacie pdf – do pobrania) – nie zapisuj tego pliku na urządzeniu kontrolowanym przez inne osoby lub organizację, której zgłaszasz naruszenie;
 8. po dokonaniu zgłoszenia i utworzeniu PINu możesz śledzić, jakie kroki zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem (sprawdzaj swoje zgłoszenie systematycznie, ponieważ Organizacja, która otrzyma zgłoszenie może poprosić o dodatkowe informacje);
 9. tym samym kanałem zostanie przekazana informacja o podjętych działaniach w związku ze zgłoszeniem, w terminie wskazanym w Regulaminie (informacja zwrotna);
 10. nie powinieneś dokonywać zgłoszenia z urządzenia (np. komputera / telefonu) będącego pod kontrolą organizacji, której dotyczy zgłoszenie.

 

Ponadto

przed dokonaniem zgłoszenia sprawdź:

 

 • czy połączenie internetowe jest szyfrowane (sprawdź, czy ikona kłódki znajduje się w pasku przeglądarki);
 • czy link, pod którym znajduje się niniejszy formularz zgadza się z linkiem udostępnionym przez Organizację, której chcesz zgłosić naruszenie.

 

Jeżeli w treści zgłoszenia znajdą się dane osobowe to:

 

Administratorem tych danych będzie Organizacja przyjmująca zgłoszenia.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń, w szczególności okres przedawnienia roszczeń (podstawa z RODO: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z odpowiednimi przepisami krajowymi).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem realizacji wymogów dotyczących przyjmowania i obsługi zgłoszeń Sygnalistów.

Przetwarzanie danych jest powierzane dostawcy aplikacji Esignaller (TechInLaw sp. z o.o.) w zakresie przechowywania danych.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Formularz

Formularz –  Formularz w wersji papierowej prosimy dostarczyć na adres : Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia – do rąk własnych do Pełnomocnika ds. zgłaszania naruszeń prawa”

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors