Jak otrzymać numer PESEL?

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24.02.2022 r. mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL. Gdzie … Czytaj dalej Jak otrzymać numer PESEL?