Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Jak otrzymać numer PESEL?

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP w okresie od dnia 24.02.2022 r. mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, w godzinach pracy urzędu.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (POBIERZ TUTAJ) należy złożyć osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem”.

W przypadku dzieci wniosek składa: jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

  1. Do wniosku załącza się 1 aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm, wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  2. Podczas wizyty w urzędzie przedkłada się do wglądu dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, dokument potwierdzający urodzenie.

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil zaufany ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Osoby przybywające z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na rejestrację w systemie mają 60 dni od momentu przekroczenia granicy.

Як отримати номер PESEL?

Громадяни України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України

у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї країни, та громадянами України, які мають Карту поляка, які разом з найближчими родичами внаслідок цих бойових дій прибули на територію Республіки Польща в період з 24.02. 2022, може подати заявку на отримання номера PESEL.

Куди подати заявку на номер PESEL

Щоб отримати номер PESEL, вам слід особисто з’явитися в офісі гміни Переземет, вул. Jagiellońska 8, у робочий час офісу.

Необхідні документи

  1. Заяву на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (ЗАвантажити ТУТ) подавати особисто в письмовій формі, закріпленої в паперовій формі, з розбірливим власноручним підписом.

У разі дітей заяву подають: один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун або особа, яка фактично доглядає за дитиною.

  1. До заявки додається 1 нещодавня фотографія розміром 35 × 45 мм, зроблена на рівномірному яскравому фоні, з рівномірним освітленням, що має хорошу різкість і відтворює природний колір шкіри, покриває зображення з верхньої частини голови. до верхньої частини плечей, щоб обличчя становило 70-80% фотографій, чітко показуючи очі, особливо зіниці, з видимими бровами та показуючи людину у фронтальному положенні, зберігаючи вертикальну симетрію, без головного убору та темних окулярів, дивитися прямо перед собою з відкритими очима, непокритим волоссям, з природним виразом обличчя та закритим ротом.
  2. Під час відвідування офісу для огляду пред’являються проїзний документ, карта поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє посвідчувати особу, а для осіб віком до 18 років – документ, що підтверджує народження.

Відбитки пальців збираються під час подачі заявки. Це не поширюється на дітей віком до 12 років і осіб, для яких зняття відбитків пальців фізично неможливе.
Подаючи заявку, варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитися на створення довіреного профілю. Надійний профіль полегшує виконання різних формальностей онлайн (наприклад, подання заявки на отримання грошової допомоги).
Люди, які прибули з України через збройний конфлікт, мають 60 днів для реєстрації в системі з моменту перетину кордону.

 

 

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors