Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego: obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył na … Czytaj dalej Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy