Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego:

  1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

– dzieci obywateli wymienionych w punkcie 1-3

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wys. 300,00 zł. na osobę i jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Podstawowe warunki do przyznania świadczenia:

– wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022r.

– wpisanie do rejestru PESEL.

 

Kto składa wniosek:

Wniosek o wypłatę jednorazowego  świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Obywatele Ukrainy składają osobiście wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne. W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

 

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków wniosków o wypłatę świadczenia:

– imię (imiona) i nazwisko

– data urodzenia

– obywatelstwo- płeć

– rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy

– serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy

– informacje o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– adres pobytu

– dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile posiada

– numer PESEL.

 

Gdzie i jak złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne:

 

– w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, pokój nr 8 (siedziba Urzędu Gminy
w Przemęcie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00

– korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie,
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO.

Klauzula informacyjna

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego

Załącznik do wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego

 

 

Україна:

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors