Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Robocze spotkanie Wójta z sołtysami wsi Gminy Przemęt.

7 stycznia w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się spotkanie robocze Wójta Gminy Przemęt, Pani Doroty Gorzelniak z sołtysami. W spotkaniu uczestniczyli również kierownicy referatów Urzędy Gminy Przemęt oraz szefowie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie i Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Omówiono wiele aktualnych spraw. Jednym z ważniejszych tematów byłą kwestia nowych zasad wynajmowania sal wiejskich, które zostały wprowadzone uchwałą Rady Gminy Przemęt podczas ostatniej sesji.
Kierownicy omówili również najważniejsze kwestie dotyczące współpracy sołtysów z referatami, którymi kierują. Wśród tematów była m.in. kwestia przyłączania się do kanalizacji kolejnych gospodarstw. Jak wyjaśnił Andrzej Smolarek z Referatu Gospodarki Komunalnej i Sportu, jeśli taka możliwość istniej to zgodnie z ustawą mieszkańcy mają obowiązek podłączenia się do kanalizacji. Za brak takiego podłączenia ustawa przewiduje kary grzywny nawet do 50 tys. zł.
Dyskusję wywołał temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na którą mieszkańcy będą mieli możliwość otrzymania dotacji z Urzędu Gminy Przemęt w wysokości do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1500 zł brutto (dotyczy to jednej oczyszczalni ścieków). Wnioski na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni jeszcze w 2016 roku składać będzie można do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Przemęt. Osoby chcące wybudować oczyszczalnię w 2017 roku taki wniosek złożyć będą musieli do 30 września br. Warto się pospieszyć, gdyż przez dwa lata od podpisania przez Gminę Przemęt umowy licencyjnej firma będąca właścicielem projektu oczyszczalni zapewnia osobom je budującym nadzór techniczny i pomoc. Możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczy terenów gdzie nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej, czyli przede wszystkim miejscowości Borek, Siekowo, Sokołowice, Biskupice, Poświętno i Popowo Stare.
Mowa była również o segregacji odpadów. Jadwiga Józefowska, Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego UG Przemęt zwróciła uwagę, iż każda nieruchomość musi być wyposażona w kubeł na odpady i podkreśliła, iż obowiązuje kategoryczny zakaz palenia śmieci. Spalanie plastiku, starych ubrań i innych odpadów w piecach jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. To trucie nie tylko samych siebie, ale i sąsiadów. Kierownik zwróciła również uwagę aby w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość pamiętać o złożeniu korekty do deklaracji wywozu śmieci.
Poza wspomnianymi tematami na spotkaniu omówiono wiele innych kwestii dotyczących utrzymania porządku. Więcej w „Kurierze Przemęckim”.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors