Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Spotkanie dotyczące inicjatywy pod nazwą “Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

W dniu 15 lutego 2016r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Przemęcie (sala sesyjna) zaplanowano spotkanie dotyczące inicjatywy pod nazwą “Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Jej założenia obejmują stworzenie nowego narzędzia, które wykorzystywane będzie do identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa na terenie kraju, województw, powiatów i gmin.
W pierwszej fazie podejmowanych działań konieczne jest zaplanowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, w celu określenia skali zagrożenia, obszarów najczęściej występujących zagrożeń oraz czasu ich występowania.
Mapy zagrożeń na szczeblu gminnym powinny w szczególności spełniać kryteria:
– zagrożenie przestępczością ogółem
– zagrożenie przestępczością kryminalną
– zagrożenie przestępczością narkotykową
– zagrożenie wykroczeniami  szczególnie uciążliwymi społecznie
– zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone podczas debat społecznych
– bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W związku z powyższym zapraszamy we wskazanym terminie mieszkańców gminy Przemęt oraz przedstawicieli instytucji działających na jej terenie. Bardzo istotne dla uzyskania jak najszerszego spektrum informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa będą sugestie i uwagi osób związanych z życiem publicznym na terenie gminy – przedstawicieli Rad Sołeckich, stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji, przedsiębiorców, środowisk szkolnych, kulturalnych, parafii, Ochotniczych Straży Pożarnych, GOPS-u, regionalistów oraz wszystkich osób zainteresowanych utrzymywaniem wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Szerszych informacji na temat “Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” zasięgnąć można na stronie internetowej http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/122000,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa-uniwersalne-narzedzie-sluzb-panstwowych.html

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors