Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) – realizacja wspólnych zadań

Miasto Leszno, gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Przemęt, Powiat Leszczyński, a także partnerzy społeczni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa i Organizacja Turystyczna Leszno-Region realizuje projekt Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”. Jest on współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

ofal-obrazy

W ramach projektu, od lutego 2014 r. do października 2016 r., realizowanych jest 6 zaplanowanych działań, w wyniku których zostanie osiągnięty cel projektu.

Celem współpracy samorządów jest podejmowanie wspólnych działań prorozwojowych oraz budowanie spójności społeczno-gospodarczej subregionu poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granicę jednego samorządu. Opracowano wspólne dokumenty strategiczne, które wyznaczają kierunki działań i projekty, których realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju gmin i rozwiązywania wspólnych problemów subregionu. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) posiada:

Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL oraz 3 sektorowe dokumenty:

 • Studium rozwoju zrównoważonego transportu OFAL,
 • Strategię rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów OFAL
 • Strategię rewitalizacji OFAL.

Na podstawie opracowanych dokumentów strategicznych dokonano wyboru kilku ważnych inwestycji, uznanych za kluczowe dla rozwoju obszaru, dla których aktualnie powstaje dokumentacja techniczna, tj.:

 1. Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL.
 2. Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) – poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie.
 3. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z.
 4. Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza.
 5. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa.
 6. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 – Dąbcze 4800P Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo, 4790P Kąkolewo – 4791P Łoniewo – Osieczna.
 7. Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta.
 8. Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie.
 9. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie.

Zgodnie z założeniami partnerstwa realizacja działań w sposób zaplanowany, spójny przez wszystkich partnerów projektu przełoży się dodatkowo na wypracowanie wspólnych standardów wpływających na jakość życia mieszkańców oraz racjonalizację wydatków.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w przyjętych przez Radę Partnerstwa dokumentach strategicznych i sektorowych, dostępnych na www.ofal.leszno.pl

ofal

w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors