Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

XXI Sesja Rady Gminy Przemęt

Zapraszamy na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Przemęt, która odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie.

Porządek obrad XXI sesji

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy i Zastępcy Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie za rok 2015.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przemęt”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2016-2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Buczu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaszczor.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/231/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluczewie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo Stare.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/237/09 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Solec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/351/10 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przemęt.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia przez Gminę Przemęt ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie.
 20. Wolne głosy, wnioski i informację.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors