Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

przy ul. Wschowskiej 3, 64-200 Wolsztyn

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
 1. wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 2. prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 4. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko zastępcy dyrektora szpitala oraz Curriculum Vitae;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowisko, z którym wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 3. opisany przebieg pracy zawodowej, dokumenty potwierdzające staż pracy np.: świadectwa pracy, zaświadczenia;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. zaświadczenie o niekaralności;
 6. pisemna zgoda na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych;
 7. koncepcja funkcjonowania SPZOZ w Wolsztynie.

Kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 • Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym  i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w terminie do dnia 22.08.2016 roku, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie”. Koperty z dokumentami należy przesłać na adres:
Zarząd Powiatu – Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

5 Stycznia 5

 64-200 Wolsztyn,

lub złożyć bezpośrednio: Sekretariat Starosty – I p., pok. 103, w godz. 8:00- 16:00 (pn) oraz 7:30 – 15:30 (wt – pt) – adres jak wyżej.

 1. Udostępnianie materiałów informacyjnych:

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.powiatwolsztyn.pl – zakładka BIP oraz www.spzozwolsztyn.pl. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym
i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
są udostępniane do wglądu w budynku administracyjnym Szpitala, przy ul. Wschowskiej 3,
w godzinach od 8:00 do 14:00 od pn do pt.

 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

 

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors