Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Monitoring Lasów w Polsce

Szanowni Państwo !

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016- 2020, będą przeprowadzane prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowia lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Prace terenowe odbywają się corocznie na  stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie właściwych służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z programem monitoringu lasów w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Lasów wstępu na teren tych lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors