Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Obradowali przemęccy radni

6 lipca br. odbyła się XXV sesja Rady Gminy Przemęt. Z porządku obrad został zniesiony punkt dotyczący uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyń-skiemu. Uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na rok 2016, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2016 – 2021, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie Jeziora Górskiego oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zostały podjęte jednogłośnie. Uzasadnienia do dwóch ostatnich uchwał szczegółowo omówił Pan Damian Wita z Urzędu Gminy Przemęt, natomiast plan obrazowy dotyczący tych samych uchwał przedstawił projektant Łukasz Bartoszewski.
Bieżące informacje dotyczące szpitala w Wolsztynie, a w szczególności dotyczące przetargu na rozbudowę szpitala, konkursu na dyrektora, prac oddziału wewnętrznego i dziecięcego oraz stacja karetki pogotowia w Przemęcie przekazał Starosta Powiatu Wolsztyńskiego Janusz Frąckowiak.
Obecny na sesji przewodniczący ZM OBRA, Krzysztof Piasek dokonał analizy systemu gospodarowania odpadami na obszarze działania Związku Międzygminnego „OBRA” za rok 2015. Przewodniczący poinformował, że wysokość opłat za gospodarowanie odpadami nie zmieni się do końca sierpnia 2017 r., ale zwiększą się kontrole dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors