Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole.
Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 771,00zł.

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 65 549 71 66 lub w siedzibie Ośrodka.