Informuje się wszystkich interesantów , iż mimo sezonu urlopowego  Urząd Gminy w Przemęcie pracuje bez żadnych zmian. Przypomina się tylko o dniu bez obsługi klienta, którym jest środa. W tym dniu złożenie jak i odbiór dokumentów oraz uzyskanie informacji jest dostępne w Biurze Obsługi Klienta.