Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Zbliża się termin płatności za odbiór odpadów!!!

Związek Międzygminny „Obra” przypomina, że z dniem 15 lipca br. mija termin wnoszenia opłaty za odpady za II kwartał 2016 roku. Przypominamy, że opłatę wnosi właściciel nieruchomości na swoje indywidualne konto, które wraz z należną kwotą wskazane jest w oświadczeniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tu bardzo ważna uwaga: wysokość opłaty wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji. Jeżeli deklaracja została złożona np. w lutym 2015 roku i do dnia dzisiejszego na nieruchomości nie nastąpiły żadne zmiany tzn. przebywa taka sama ilość osób jak w chwili składania deklaracji lub – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych – zmianie nie uległa ilość i pojemność wywożonych pojemników, wtedy Związek nie ma obowiązku przesyłania nowego oświadczenia na każdy kolejny rok. Obowiązek taki powstaje również w chwili zmiany wysokości opłaty lub zmiany terminu płatności. Takie zdarzenie miało miejsce w roku 2015, w którym zmieniliśmy system wnoszenia opłaty z miesięcznego na kwartalny. I wtedy wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali nowe oświadczenia. Reasumując: opłatę należy wnosić zawsze w oparciu o ostatnią aktualnie złożoną deklarację, bez względu na to, w którym roku ta deklaracja została złożona!

W roku 2016 zmianie  uległa wysokość opłaty dla tych osób, które są właścicielami domków letniskowych lub działek rekreacyjnych. Opłata roczna wnoszona mogła być ratami w terminach: do 15 kwietnia, 15 lipca i 15 października za dany rok. Jeśli właściciel takiej nieruchomości nie wniósł w terminie do 15 kwietnia pierwszej raty, to jest zobowiązany do wniesienia całej opłaty rocznej do 15 lipca. Wysokość roczna tej opłaty wynosi: dla segregujących odpady – 153,00 zł, zaś dla właścicieli, którzy nie podjęli się tego obowiązku – 240,00 zł.

Na skutek zmiany regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, nowe deklaracje w roku 2016 zobowiązani są złożyć prowadzący działalność gastronomiczną.

Wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem naszego systemu gospodarowania odpadami udzielają pracownicy Związku pod nr tel. 68 347 31 63 lub 68 347 42 70 w. 25.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors