Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Od konfliktu do mediacji

Zainteresowane osoby zapraszamy do korzystania z specjalistycznych porad udzielanych przez mediatora wpisanego na Listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych, pracowniczych i „około rozwodowych”, pełniącego dyżur w budynku przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 w dniach:
– 22.11.2016r.
– 06.12.2016r.
– 13.12.2016r.
w godzinach 17.00 – 18.00

Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji:
– szansę na polubowne rozwiązanie sporu,
– szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas postępowania krótszy niż w sądzie),
– zakończenie mediacji ugodą, porozumieniem oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem (ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną jak ugoda zawarta w sądzie),
– zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu,
– utrzymanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami,
– obniżenie poziomu negatywnych emocji, stresu,
– zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony,
– szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. W przeciwieństwie do postępowania sądowego w mediacjach w każdej chwili – w przypadku niezadawalającego przebiegu postępowania strona  może zrezygnować z dalszego uczestnictwa na każdym jego etapie.

Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie są bezpłatne.

Czym jest mediacja?

      Mediacja jest dobrowolnym, pozasądowym i nieformalnym sposobem zawierania porozumienia w sytuacji konfliktowej w obecności osoby trzeciej, bezstronnej – czyli mediatora.

Wynikiem mediacji jest zawarcie ugody, satysfakcjonującej wszystkie strony biorące udział w mediacji i jednocześnie kończącej zaistniały spór.

Podczas mediacji wszystkie strony zobowiązane są do przestrzegania zasad mediacji:

 • dobrowolności
 • poufności
 • szacunku
 • bezstronności i neutralności
 • gotowości do zawarcia porozumienia
 • satysfakcji z ugody

Kim jest mediator?

     Mediator jest osobą pośredniczącą w rozmowie stron, jest osobą kompetentną i fachową, ma obowiązek być bezstronny, neutralny
i traktować strony równo, a więc w ten sam sposób. Powinien czuwać nad tym, aby strony odnosiły się do siebie nawzajem
z szacunkiem i godnością oraz zapewnić uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i swobody wypowiedzi.

Co zyskujesz korzystając z mediacji?

 • Możliwość naprawy relacji z osobami, z którymi jesteś w konflikcie w możliwe krótkim czasie;
 • Możesz w bezpieczny sposób powiedzieć o swoich uczuciach, potrzebach (uwaga – mediacja nie jest terapią!)
 • Zamienić walkę na chęć porozumienia, osiągniecie kompromisu.

Jak przebiega mediacja?

 • Mediator po uzyskaniu informacji o chęci wzięcia udziału
  w mediacji przez strony, niezwłocznie kontaktuje się z nimi w celu ustalenia dogodnego miejsca i terminu spotkania (powinno być to miejsce neutralne dla stron);
 • Posiedzenie mediacyjne nie musi się odbyć, jeśli strony lub jedna ze stron tego nie chce;
 • Jeśli strony wyrażają chęć udziału w mediacji mediator spotyka się z każdą ze stron osobno w celu wyjaśnienia zasad mediacji oraz omówienia konfliktu;
 • Kolejnym krokiem są wspólne spotkania mediatora
  i wszystkich stron konfliktu. Szukanie możliwych rozwiązań, satysfakcjonujących dla uczestników;
 • Ostatnim etapem mediacji jest wspólne ustalenie warunków ugody, mediator pośredniczy w rozmowie między stronami;
 • Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół. Jeśli strony zawarły ugodę (podpiszą ją), zostanie ona załączona do protokołu. Strony otrzymują odpis obu dokumentów.

Strony nie mają obowiązku zawierania ugody podczas mediacji.

Mogą w każdym momencie z niej się wycofać – wtedy też tracą możliwość powoływania się na oświadczenia składane przez siebie wzajemnie podczas mediacji.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors