Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Nie pal śmieci w piecach domowych

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów

Stan jakości powietrza ulega pogorszeniu w okresach zimowych. Związane jest to przede wszystkim ze spalaniem odpadów w piecach.

Domowy piec nie nadaje się do bezpiecznego utylizowania odpadów, ponieważ temperatura rzędu 200–500°C, która panuje w takim piecu jest zbyt niska.  Proces spalania odpadów nie przebiega  właściwie. Czynność  spalania odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem w myśl artykułu 71 ustawy o odpadach, który brzmi: „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”.

Spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci w niskich temperaturach są groźne dla zdrowia i życia. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Szacuje się, że w trakcie procesu spalania odpadów, do atmosfery jest uwalnianych kilka tysięcy różnych związków chemicznych. W procesie spalania różnych odpadów powstają szczególnie groźne związki zwane dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych! Dioksyny to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku (około 10 tysięcy razy bardziej trujące od cyjanku potasu!). Nie bez znaczenia pozostaje także otaczająca nas zieleń. Ogromne znaczenie mają drzewa liściaste, które akumulują zanieczyszczenia pyłowe. Drzewa są „gąbką” która oczyszcza powietrze.  Najwyższy czas uzmysłowić sobie, że to od każdego z nas zależy jakość powietrza. Każdy z nas decyduje o tym co wrzuca do pieca, aby ogrzać swój dom.

Zanim wrzucisz do pieca kolejny odpad, zastanów się czy chcesz przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia swoich najbliższych.

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors