Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Szkolenie pn. „Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 29.11.2016 r. organizuje szkolenie dotyczące OPŁAT  ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

Szczegółowe informacje dostępne  są na stronie:

http://www.umww.pl/warsztaty-pn-obowiazki-podmiotow-w-zakresie-korzystanie-ze-srodowiska-2

Kto jest  podmiotem  korzystających ze środowiska?

  • przedsiębiorcy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa
    i rybactwa śródlądowego,
  • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • osoby fizyczne w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska została określona w art.3 pkt  20  ustawy Prawo ochrony środowiska. Obowiązek uiszczania opłat wynika z art. 275 ww ustawy. Podmiot korzystający ze środowiska  ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty
i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (np. spalanie paliw w silnikach aut wykorzystywanych na potrzeby firmy, ogrzewanie- kotły, fermy hodowlane, procesy technologiczne- np. spawanie, )
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (w szczególności związane z działalnością produkcyjną)
  • pobór wód (pozwolenie wodnoprawne, w szczególności  związane z działalnością gospodarczą)
  • składowanie odpadów.

Nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska , których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Podmiot korzystające ze środowiska nie jest zwolniony z obowiązku złożenia sprawozdania. Termin wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2016 upływa 31 marca 2017 r.

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors