Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Czyste powietrze w naszym powiecie… ale pamiętajmy, aby nie spalać śmieci!

W środę, 11 stycznia 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przemęt odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przemęt. W posiedzeniu udział wzięli także Wójt Gminy Przemęt, Pani Dorota Gorzelniak i Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Pan Mariusz Silski.

Na spotkaniu omawiano też jakość powietrza na terenie powiatu wolsztyńskiego. Stan powietrza w naszym powiecie zakwalifikowany został do strefy A (zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych) dla zanieczyszczeń SO2, NoxiO3 oraz do klasy C (stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne) dla pyłów PM10 oraz Benzo(a)Pirenu.
Zanieczyszczenia pochodzą głównie z indywidualnego ogrzewania domów oraz transportu. BaP- Benzo(alfa)piren- powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw kopalnych (w szczególności węgla, miału itp.), proces spalania przebiega ze zbyt małym dostępem tlenu spalania odpadów w domowych paleniskach wypalania traw działalności przemysłowej. Występuje również w dymie papierosowym i spalinach samochodowych. BaP osiada na cząsteczkach pyłów PM10 i PM2,5. Pyły PM10- powstaje w procesach spalania, ale również pochodzi z placów budowy. PM2,5- jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych, głównie w procesach przemiany dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku.
W okresie zimowym wzrasta udział zanieczyszczeń w powietrzu na terenie Gminy Przemęt. Należy pamiętać, że niedozwolone jest palenie opon, tworzyw sztucznych – woreczków, butelek, i różnego rodzaju opakowań, pianek wypełniających meble tapicerowane, zużytej odzieży oraz odpadów pochodzących ze stolarni. Lakierowane odpady drewniane mają dużą wartość kaloryczną ale lakier, który jest spalany w domowym kotle jest trucizną dla nas samych w szczególności dla mieszkańca domu w którym to się odbywa. Pyły osiadają na terenie i powodują skażenie naszej gleby, na której najczęściej jest uprawiana roślinność przeznaczona do spożycia. Dzieci bawiąc się na podwórku również wdychają pyły, które są trucizną. Nie znikną one leżą na powierzchni gleby. Duże stężenie zanieczyszczeń powietrza jest przyczyną chorób płuc, układu krążenia, alergii, itp.
Jakość powietrza może ulec poprawie np. poprzez palenie w piecach paliwem dobrej jakości czy utrzymywanie temperatury wody wychodzącej z kotła powyżej 600C.
W przyszłości zapewne przepisy dotyczące ograniczeń emisji zanieczyszczeń będą ulegać zmianie, np. może się okazać, że wszystkie nowe piece będą musiały posiadać odpowiedni atest dopuszczenia do użytku.
Radnym Gminy Przemęt zasygnalizowano, że należy rozważyć możliwość dofinansowania z budżetu gminy, zakupu pieca z odpowiednim atestem np. na „ekogroszek”. W Gminie Przemęt nie ma jeszcze takiego programu, a radni muszą zastanowić się nad szczegółami ewentualnego przyznania takich dotacji.
Opracowanie: Rozalia Lorenc (GCKiB Przemęt)

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors