Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

O uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie PPK

W środę, 11 stycznia 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przemęt odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przemęt. W posiedzeniu udział wzięli także Wójt Gminy Przemęt, Pani Dorota Gorzelniak i Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Pan Mariusz Silski.
Na posiedzeniu omawiano projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Pod dyskusję poddano następujące kwestie:
– obostrzenia dotyczące wielkich hodowli powyżej 210 DJP- czy godzić się na zahamowanie dużych hodowli, czy może zgadzać się na ich zakładanie – pojawiają się wątpliwości, gdyż z jednej strony nie chcemy hamować rozwoju turystycznego gminy, z drugiej rozwój gospodarczy. Poza tym należy brać pod uwagę utrudnienia i niedogodności dla mieszkańców, np. nieprzyjemne zapachy, szczególnie latem.
– działalność kopalni w zakresie wydobycia – przedstawione obszary złóż, na których nie będą obowiązywały zakazy eksploatacji w Przemęckim Parku Krajobrazowym, nie odzwierciedlają zapisów obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie Gminy Przemęt. Przedłożony projekt nie uwzględnia wszystkich udokumentowanych złóż występujących na terenie gminy Przemęt wskazanych w obowiązującym studium. Projekt ten nieprecyzyjne wskazuje zasięgi poszczególnych terenów, stąd też są również przypadki, w których obszar podlegający wyłączeniu jest mniejszy niż obszar udokumentowanego złoża ujawnionego w studium. Złoża te ujawnione są w prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny geoportalu. Pozostaje też kwestia wydobycia, czy blokować jego rozwój?
– usuwanie drzew – w projekcie uchwały powołano się na nieaktualny już przepis o ochronie przyrody. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Największą zmianą jest zniesienie ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów dla właścicieli nieruchomości prywatnych, pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy jednak wykazać się szczególną ostrożnością usuwając drzewa i krzewy, gdyż zdarza się, że np. ogrodzenie nieruchomości jest nieprawidłowo postawione i drzewa rosną np. na terenie pasa drogowego i dlatego warto zawsze się upewnić.
Nowe przepisy o wycince nie dotyczą drzewostanu leśnego. Tu usunięcie drzew nadal wymaga uzgodnienia z leśniczym w oparciu o przepisy ustawy o lasach.
Zezwolenia na usunięcie drzew w dalszym ciągu wymagane są m.in. dla podmiotów gospodarczych i osób prawnych, drzew będących pomnikami przyrody (także zlokalizowanych na terenie prywatnych nieruchomości), gdy obwód drzewa na wysokości 130 cm przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowców zwyczajnych, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych i platanów klonolistnych) i 50 cm w przypadku pozostałych drzew oraz gdy krzewy rosnące w skupisku usuwane są z powierzchni większej niż 25m2.
Szczegółowe informacje dotyczące wycinki drzew znajdują się na stronie internetowej Gminy Przemęt.
Rada Gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przypadku, gdy jej przyjęcie (zakazy, które by obowiązywały) prowadziłoby do ograniczenia rozwoju gospodarczego Gminy Przemęt. W zamian w projekcie uchwały nie przewidziano żadnej rekompensaty finansowej dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Opracowanie: Rozalia Lorenc (GCKiB Przemęt)

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors