Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2017R.

Zachęcamy do przeanalizowania przez Państwa zgłoszonych do opodatkowania nieruchomości (powierzchni użytkowej budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów). W przypadku stwierdzenia niezgodności zgłoszonych do opodatkowania powierzchni ze stanem faktycznym nieruchomości konieczne jest złożenie  przez osoby fizyczne IN-1 informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego bądź przez osoby prawne DN-1 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości podatkowej. Wszelkie informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemęt pok. Nr 1 (tel. 65 – 549 60 71 wew. 39 lub 75)

Formularze deklaracji i informacji podatkowych oraz wysokość stawek podatkowych na 2017 r. dostępna na stronie:

http://bip.przemet.pl/przemet/bip/jak-zalatwic-sprawe/wykaz-kart-informacyjnych-swiadczonych-uslug-z-podzialem-na-referaty/referat-budzetu-i-finansow1/stawki-podatkowe1.html?pid=7363

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W TYM SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ składają deklaracje podatkowe w następujących terminach:

– deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania

– deklaracja na podatek rolny DR-1, deklaracja na podatek leśny DL-1 w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

załącznik do informacji / deklaracji dotyczący współwłaścicieli Z-1 jako załącznik do deklaracji w zależności od liczby współwłaścicieli

deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1, załącznik do deklaracji DT-1/A w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

OSOBY FIZYCZNE składają informację podatkową w następujących terminach: 

informacja w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego IN-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

– załącznik do informacji / deklaracji dotyczący współwłaścicieli Z-1 jako załącznik do informacji w zależności od liczby współwłaścicieli,

deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1, załącznik do deklaracji DT-1/A w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors