Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu “Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w dniu 21.02.2017 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 21.02.2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie oraz 22.02.2017 r. o godz. 10.00 w Ratuszu w Lesznie – sala konferencyjna.

Drukuj