Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla zadania pn.:  “Budowa ulicy Głębokiej w m. Przemęt wraz z odwodnieniem”

Gmina Przemęt zaprasza do składania ofert cenowych w zapytaniu ofertowym na pełnienie  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej dla zadania pn.:  “Budowa ulicy Głębokiej w m. Przemęt wraz z odwodnieniem”.

W załączeniu treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

  1. zapytanie ofertowe
  2. wzór formularza ofertowego
  3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
  4. wykaz wykonanych usług
Drukuj

Pracownik Urzędu Gminy Przemęt w referacie organizacyjno-prawnym. Pełni funkcję administratora strony internetowej Gminy Przemęt.