Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie „Rozwój istniejących przedsiębiorstw”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20174-2020

 

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,WLGD Kraina Lasów i Jezior ogłosi w II kwartale 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
Beneficjentem przedsięwzięcia 2.1.2 może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo
z obszaru12 gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior: Bojanowa, Krzemieniewa, Lipna, Osieczna, Ponieca, Przemętu, Rydzyny, Śmigla, Święciechowy, Wijewa, Włoszakowic
i Wolsztyna.

W ramach realizacji operacji można uzyskać wsparcie na operacje polegające na inwestycjach w nowe środki trwałe.

Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów. Zgodnie z zapisami naszej strategii wysokość pomocy nie może przekroczyć 100.000 zł i 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji. Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy jest stworzenie co najmniej jednego nowego miejsca pracy.

Specjalnie dla potrzeb beneficjentów przygotowaliśmy również Poradnik dla beneficjentów, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia. Wersja elektroniczna poradnika znajduje się na naszej stronie internetowej: www.wlgd.org.pl.

WLGD Kraina Lasów i Jezior organizuje również bezpłatne szkolenia i warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania. Obecnie prowadzimy wstępne zapisy
na jednodniowe szkolenia o tematyce dotyczącej: podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie oraz zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Zapisać można się również na cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania składające się z dwóch bloków tematycznych w odstępie tygodniowym), których przedmiotem będzie tematyka dotycząca prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy jakim jest biznesplan.

Terminy i miejsca szkoleń będą uzależnione od liczby osób chętnych. Planujemy je przeprowadzić w miesiącu marcu br.  Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach
w Biurze WLGD – tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl.

Aktualny harmonogram naborów wniosków, treść Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior i aktów prawnych dotyczących przyznania pomocy, wzory formularzy wniosków i załączników wraz z instrukcjami zamieszczone są na naszej stronie internetowej wskazanej powyżej, w zakładce: „Inicjatywa LEADER 2014-2020”.

Pracownicy Biura WLGD świadczą bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów i udzielają wszelkich dodatkowych informacji. Umówić się na spotkanie z doradcą można pod nr tel. 65 529 61 03 lub poczta elektroniczną (e-mail: biuro@wlgd.org.pl).

Uwaga – Biuro WLGD nie świadczy doradztwa telefonicznie – przez telefon udzielane są tylko podstawowe informacje.

Wyszukaj w serwisie
[wpdreams_ajaxsearchlite]