Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Przedstawiam Państwu terminy rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przemęt. Rekrutacja rozpoczyna się od 1 marca 2017 r. i kończy się (ostateczne złożenie wniosku) z dniem
14 marca 2017 roku.

Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na obszarze gminy Przemęt, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3-5 lat, które mają prawo do wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  (również dzieci które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – oznacza to, że każdy złożony wniosek dzieci ur. w latach 2012, 2013, 2014 musi być rozpatrzony.

Natomiast dziecko w wieku 6 lat (ur. 2011) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku – pod warunkiem, że są wolne miejsca w przedszkolu.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola pobiera i oddaje się w przedszkolach:

  1. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu – dyr. Melania Wysocka;

Oddział przedszkolny Popowa Starego od dnia 1 września 2017 roku będzie oddziałem Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu – w związku z tym wniosek dla dzieci z miejscowości: Biskupice, Popowo Stare, Poświętno i Sokołowice można pobrać z Przedszkola w Buczu. Na wniosku jest możliwość zaznaczenia do którego oddziału ma uczęszczać dziecko.

  1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Buczu – dyr. Bartłomiej Górny;
  2. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze – dyr. Robert Szwed
  3. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach – dyr. Barbara Utrata
  4. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi – dyr. Alina Piotrowska
  5. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie – dyr. Elżbieta Grygiel – Tórz;
  6. Przedszkole Samorządowe w Siekowie – dyr. Włodzimierz Pilich.

Harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2017/2018

Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu  
1. Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 marca 2017 r.

do 14 marca 2017 r.

do godz. 15.00 

od 18 kwietnia 2017 r.

do 23 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017, poz. 59)   15 marca 2017 r.

do godz. 15.00 

24 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 marca 2017 r.

do godz. 13.00

25 kwietnia 2017 r.

do godz. 13.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 17 marca 2017 r.

do 24 marca 2017 r.

do godz. 15.00

 

od 25 kwietnia 2017 r.

od godz. 13.00

do 04 maja 2017 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 marca 2017 r.

do godz. 15.00

 05 maja 2017 r.

do godz. 15.00

Szczegółowy regulamin dotyczący rekrutacji jest dostępny w/w przedszkolach.

J. Karkowska

Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors