Zawiadomienie o wynikach postępowania
dotyczy: zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej dla zadania pn.: “Budowa drogi w Kluczewie ul. Rolnicza wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną”.

 

POBIERZ

Drukuj

Attachments