16 maja 2017r. w Zespole Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Koordynatorem i pomysłodawcą konkursu była pani Magdalena Pitrowska – nauczycielka języka angielskiego. Przedsięwzięcie to miało na celu kształtowanie wrażliwości na poezję angielską, propagowanie pięknego, żywego słowa, zachęcenie uczniów do regularnej pracy nad językiem obcym, wyłonienie dzieci uzdolnionych językowo i oczywiście nagradzanie wysiłków nauczycieli i ich podopiecznych. Dzieci recytowały wiersze wybrane z przygotowanego przez koordynatora zestawu. Oceniane były pod względem pamięciowego opanowania tekstów, wymowy oraz ich interpretacji. Udział w przedsięwzięciu wzięło dziewięć szkół, a sam konkurs okazał się bardzo trafnym działaniem dydaktycznym. Wielu uczestników sięgnęło po raz pierwszy po literaturę angielską.

W przeprowadzenie konkursu aktywnie włączyły się nauczycielki Zespołu Szkół w Przemęcie- panie Magdalena Łakoma, Izabela Kędzierska – Krzywonos i Aleksandra Michalczak oraz pomysłodawczyni, Magdalena Pitrowska. Uczniowie oczekujący na występ mieli zorganizowane zajęcia aktywizujące. Przed ogłoszeniem wyników grupa zwiedziła przepiękny przemęcki kościół.

Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia, gdyż uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Wyłoniono następujących laureatów:

w kategorii klas czwartych:

  • I miejsce- KAJA SOBIERAJSKA- SP Przemęt,
  • II miejsce- Zuzanna Cukierska- SP nr 3 Wolsztyn,
  • III miejsce- Weronika Ratajczak- SP Starkowo;

w kategorii klas piątych:

  • I miejsce- Marta Marciniak- SP Przemęt,
  • II miejsce- Julia Wolnik- SP Mochy,
  • III miejsce- Antoni Dolata- SP nr 3 Wolsztyn;

w kategorii klas szóstych:

  • I miejsce- Weronika Bzyl- SP Przemęt,
  • II miejsce- Maria Woch- SP Kaszczor,
  • III miejsce- Alicja Olejniczak- Radomierz.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy z rąk Starosty Powiatu Wolsztyńskiego – pana Janusza Frąckowiaka, kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w powiecie wolsztyńskim – pana Waldemara Kalitki, dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie – pani Haliny Pohl oraz koordynatora konkursu – pani Magdaleny Pitrowskiej.

Przedsięwzięcie wsparli: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, wydawnictwa: Oxford University Press, Pearson, Macmillan, Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Przemęcie oraz Sklepik Szkolny „Pszczółka”.

Konkurs upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze, a dla uczestników był ogromnym przeżyciem.

Magdalena Pitrowska

Drukuj

Pracownik Urzędu Gminy Przemęt w referacie organizacyjno-prawnym. Pełni funkcję administratora strony internetowej Gminy Przemęt.