Wersja
WCAG
Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu Przejdź do treści strony

XL sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt

Dnia 14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 1200 w sali obrad Urzędu Gminy w Przemęcie odbędzie się XL sesja VII kadencji Rady Gminy Przemęt.

Porządek obrad sesji jest następujący:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2017 r.
 6. Rozpatrzenie  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2016 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
  • omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt na rok 2016, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za  rok 2016,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania  budżetu  gminy za rok 2016,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2016 rok,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2016 rok,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2016,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
Wyszukaj w serwisie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors