Przypominamy przedsiębiorcom, że dnia 30 września 2017 roku mija termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niedopełnienie tego obowiązku, zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 487) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

 

Zamieściła: Bożena Kurzawa

Drukuj