Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. o powołaniu biegłego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Województwa Wielkopolskiego na cel inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego, oznaczoną geodezyjnie jako:

Drukuj

Pracownik Urzędu Gminy Przemęt w referacie organizacyjno-prawnym. Pełni funkcję administratora strony internetowej Gminy Przemęt.