W piątek, 1 września 2017 r., przy Pomniku Pamięci Narodowej w Przemęcie odbyła się uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jej organizatorem był Zespół Szkół w Przemęcie. W wydarzeniu wzięli udział dyrektor Zespołu Szkół w Przemęcie, Halina Pohl; sołtys Przemęt, Jacek Piotrowski i przedstawiciele Rady Sołeckiej; dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, Maciej Ratajczak wraz z zastępcą Jadwigą Kasperską; dyrektor Przedszkola Samorządowego w Przemęcie, Elżbieta Grygiel-Turz; Prezes Antoni Fornalski wraz z delegacją Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Przemętu; delegacja Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Perkowa oraz delegacja 7. Przemęckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II. W wydarzeniu udział wzięły również poczty sztandarowe Zespołu Szkół w Przemęcie.
Podczas uroczystości odśpiewano hymn państwowy, złożono kwiaty i znicze pod Pomnikiem Pamięci Narodowej oraz wysłuchano krótkiej noty historycznej na temat II wojny światowej, którą odczytała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół w Przemęcie.

Drukuj