Zakończono roboty budowlane związane z przebudową części drogi gminnej wraz z odwodnieniem powierzchniowym w Siekowie. Zamówienie obejmowało:

  • wykonanie odcinka drogi z kostki brukowej na długości 387 mb i szerokości 5,0 mb wraz z odwodnieniem powierzchniowym;
  • oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu..

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 87 075,00 zł brutto na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa  Wielkopolskiego.

Wartość inwestycji wynosiła: 282 731,49 zł brutto.

Wykonawcą robót było BRUKARSTWO-HC Firma Usługowo-Handlowa Henryk Cieplik z siedzibą w Lesznie.