Zakończono roboty budowlane związane z przebudową części drogi gminnej w miejscowości Poświętno. Zakres prac obejmował:

  • remont drogi na długości 102 mb i szerokości 5,0m;
  • przebudowę drogi na długości 106 mb i szerokości 5,0m.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 41 159,00zł brutto na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
ze środków Województwa  Wielkopolskiego.

Wartość inwestycji wynosiła 199 752,00 zł brutto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Drukuj

Pracownik Urzędu Gminy Przemęt w referacie organizacyjno-prawnym. Pełni funkcję administratora strony internetowej Gminy Przemęt.