Zakończono roboty budowlane związane z przebudową części drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kaszczorze na ul. Wina Góra. Wykonano drogę na długości 490m i szerokości od 3,5m do 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową długości 535 mb.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm:

  • Marcin Marszałek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Drogowe DROMAR BIS z siedzibą w Nowej Wsi;
  • Jan Kruk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ZPHU KRUBET z siedzibą w Nowej Wsi.

Wartość inwestycji wynosiła: 638 917,73 zł brutto.